Show simple item record

Business Plan for Expansion of a Small Enterprise

dc.contributor.advisorKhateb, Fabiancs
dc.contributor.authorKropáček, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:26Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:26Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKROPÁČEK, P. Podnikatelský záměr na rozšíření podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other67225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku prostřednictvím investice do nové technologie výrobního zařízení a rozvoje obchodu. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, které tvoří strukturu podnikatelského záměru. V další části je analyzován současný stav podniku. Na základě výsledků předchozí analýzy jsou v této práci navržena opatření na celkový rozvoj podniku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the company development through investments into new technologies of production facilities and business development. In the theoretical part the main concepts which form the structure of the business plan are defined. In the next section the actual situation of the company is analyzed. Based on the results of the previous analysis the precaution for future overall development of the whole company is proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectbusiness pláncs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectmarketingen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměr na rozšíření podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Plan for Expansion of a Small Enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-08:55:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67225en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:01:40en
sync.item.modts2020.04.01 01:19:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTurek, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta práce - zodpovězeno Ing. Kristína Estélyiová, Ph.D. Otázka: Objasněte (ne)použití diskontní sazby ve výpočtu doby návratnosti investice v práci. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record