Show simple item record

The Segmentation of Ultrasound Images for Artery Wall Detection and Intima-Media Thickness Measurement

dc.contributor.advisorŘíha, Kamilcs
dc.contributor.authorBeneš, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:17Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBENEŠ, R. Segmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-media [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other68208cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25063
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku měření šířky vrstev intima a media (intima media thickness), která se z medicínského pohledu ukazuje jako vhodná pro ohodnocení rizik plynoucích z různých onemocnění kardiovaskulárního systému. Šířka intima media je měřena v ultrazvukovém obraze, který zobrazuje arterii carotis communis v jejím podélném řezu, ve kterém jsou patrné měřené vrstvy intima a media. Práce zahrnuje teoretickou analýzu problematiky z technického i medicínského pohledu a shrnuje současný stav zkoumané problematiky. V práci je popsán návrh nového plně automatického systému pro měření šířky vrstev intima media. Navržený systém zahrnuje i robustní proceduru lokalizace arterie a je tak schopen bez počáteční inicializace či úpravy vstupních dat zpracovávat přímo zdrojová data získaná ultrazvukovou stanicí v B-módu.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the measurement of intima media thickness, which seems to be a significant marker of the risk of cardiovascular events. Intima media thickness is measured in ultrasound image displaying the common carotid artery in its longitudinal section. In the longitudinal section the intima and media layers are visible. Thesis is discussing both technical and medical background and summarizes state of the art in this field. The main part of the thesis describes the novel automatic system for measurement of intima media thickness. Proposed system includes also robust method for artery localization and therefore is able to process raw B-mode data from ultrasound station without any initialization or manual preprocessing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArteriecs
dc.subjectIntimacs
dc.subjectMediacs
dc.subjectUltrazvukový obrazcs
dc.subjectRANSACcs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectKlasifikacecs
dc.subjectLokalizace arteriecs
dc.subjectArteryen
dc.subjectIntimaen
dc.subjectMediaen
dc.subjectUltrasound imageen
dc.subjectRANSACen
dc.subjectSVM classificationen
dc.subjectArtery localizationen
dc.titleSegmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-mediacs
dc.title.alternativeThe Segmentation of Ultrasound Images for Artery Wall Detection and Intima-Media Thickness Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-12-04cs
dcterms.modified2013-12-04-14:36:55cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid68208en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:38:39en
sync.item.modts2020.03.31 19:52:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChromý,, Erikcs
dc.contributor.refereeDostál, Ottocs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. - oponent (člen) Ing. Erik Chromý, PhD. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record