Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorKočárek, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-29T15:32:15Z
dc.date.available2018-10-29T15:32:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOČÁREK, T. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66027cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25074
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je provést zhodnocení ekonomického zdraví podniku na základě výsledků finanční analýzy společnosti a zároveň předpovědět vývoj ekonomických ukazatelů do budoucna při zachování stávajících trendů. Práce je rozdělena na dvě části, a sice na teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části popíši finanční analýzu, její metody a postupy, dále principy statistických časových řad. Naváži na ni částí praktickou, ve které provedu výpočet ukazatelů, jejich zhodnocení a zhodnocení stávající finanční situace podniku. Na závěr použiji statistické metody k predikci vývoje v blízké budoucnosti a návrhy pro zlepšení ekonomické situace podniku.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelors work is to evaluate the economic health of the company based on the results of the financial analysis of the company and also predict the development of economic indicators in the future while maintaining the existing trends. The work is divided into two parts, the theoretical and the practical part. In the theoretical part I will describe the financial analysis, its methods and procedures, as well as principles of statistical time series. I will continue with practical part in which I will perform the calculation of indicators, assessment and evaluation of their current financial situation. In conclusion, we will use statistical methods to predict developement in the near future and make suggestions for improvement of the economic situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzhodnocení ekonomických výsledkůcs
dc.subjectprognóza budoucího vývojecs
dc.subjectstatistické ukazatelecs
dc.subjectevaluation of economical resultsen
dc.subjectprognosis of future developmenten
dc.subjectstatistical indicatorsen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-27-11:33:36cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66027en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:50:47en
sync.item.modts2019.05.18 09:20:52en
dc.contributor.refereeTereza, Varyšovács
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record