Show simple item record

Internet application for support of health device services

dc.contributor.advisorFedra, Petrcs
dc.contributor.authorMezek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:56Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:56Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMEZEK, J. Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2507
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/170193
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je prostudovat a popsat strukturu servisu zdravotnických přístrojů v nemocnicích. Navrhnout evidenci zdravotnických přístrojů a vytvořit pro tuto databázi přístrojů internetovou aplikaci. V této souvislosti ve stručnosti popíšu stav zdravotnického systému v České republice. Popíšu funkci obchodně-technického odboru v nemocnici, který má na starost servis zdravotnických přístrojů a související činnost. Uvedu typy nemocničních informačních systémů používaných v České reupublice a popíšu jeden z nich. Rozdělím jednotlivé typy zdravotnických přístrojů, jednotlivé typy servisních požadavků na zdravotnické přístroje. Za tímto účelem se dále seznámím s nemocničním informačním systémem CLINICOM a navrhnu v databázovém prostředí CACHÉ – internetovou aplikaci pro servis zdravotnických přístrojů. Provedu analýzu servisní aplikace a funkční závislosti pro databázi zdravotnických přístrojů. V poslední části mé práce popíšu realizovanou internetovou aplikaci pro servis a zabezpečení aplikace. Závěrem zhodnotím funkčnost této servisní aplikace pro nemocnice, popíšu výhody a nevýhody aplikace.cs
dc.description.abstractThe goal of my bachelor thesis is to study and describe the structure of medical services in hospitals. Design the register of medical devices and create database for this medical devices, which will be access from web application. In this context, a briefly description of the state health care system in the Czech Republic. Describe the function of bussiness and technical departments in the hospital, which is in charge of medical services and related activities. Indicate the types of hospital information systems used in the Czech reupublic and describe one of them. Classify particular types of medical equipment, various types of service requirements for medical devices. At this end, I acquainted with the hospital information system CLINICOM and propose the CACHE database environment - an Internet application service, where will be registered the medical devices. Analyze the application and service performance based on a database of medical devices. In the last part of my work I will describe the implemented web application service and data security on the public internet. Finally, I evaluate the functionality of the service applications for hospitals, describe the advantages and disadvantages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzdravotnická zařízení v České republicecs
dc.subjectnemocniční informační systémcs
dc.subjectservis zdravotnického přístrojecs
dc.subjectdatabáze Cachécs
dc.subjectCaché Server Pagescs
dc.subjectinternetová aplikacecs
dc.subjectHospitals in the Czech republicen
dc.subjecthospital information systemen
dc.subjectservicing the medical device database Cachéen
dc.subjectCaché Server Pagesen
dc.subjectInternet applicationsen
dc.titleInternetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojůcs
dc.title.alternativeInternet application for support of health device servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:53cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.05.17 04:35:04en
sync.item.modts2019.04.04 10:01:51en
dc.contributor.refereeDvořák, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record