Show simple item record

Latex Modified Cement Composites

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromírcs
dc.contributor.authorKunc, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:22:30Z
dc.date.available2019-04-04T07:22:30Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUNC, M. Latexem modifikované cementové kompozity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other68187cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25096
dc.description.abstractPředmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami (aditivy) a polymerními látkami. Práce systematicky popisuje ve čtyřech krocích optimalizaci kompozitu s ohledem na jeho klíčové vlastnosti. Experimentální práce byla zaměřena na sledování vlivu složek kompozitu na vybrané výsledné vlastnosti a pro hlubší pochopení vlivů jednotlivých komponent systému byly prozkoumány základní fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti a jejich případné závislosti (pevnost v tlaku, porozita, tokové vlastnosti, doby tuhnutí). Jako doplňkové metody studia byly na vybraných kombinacích použity metody kvantifikující existenci nově vzniklého hydratačního produktu – ettringitu (XRD, SEM s EDS, kalorimetrie, dilatometrie). Na základě systematického postupu za využití zkušebních postupů a měřících metod byl úspěšně vyvinut funkční prototyp samorozlivného, polymercementového kompozitu.cs
dc.description.abstractThe subject of dissertation is a study of physic-mechanical properties and development of self-leveling polymer-cement composite of the ternary binder system PC-CAC-CS modified with chemical additives and polymeric substances. The dissertation systematically describes a four-step optimalization of the composite considering its key properties. Experimental part has been focused on monitoring the impact of composite components on selected final properties. Basic physico-mechanical, structural properties and its relations (compressive strength, porosity, flow abilities, setting times) have been analyzed for deeper understanding of the effects of individual composite components. Methods which quantify the existence of the newly formed hydration product – ettringite (XRD, SEM with EDS, calorimetry, dilatometry) has been chosen as additional study methods on selected combinations. A working prototype of self-leveling polymer-cement composite was successfully developed based on systematic process and using of testing procedures and measuring methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTernární systémcs
dc.subjectsmrštěnícs
dc.subjectporozitacs
dc.subjectsamonivelační kompozitcs
dc.subjectlatexcs
dc.subjectpolymermalta.cs
dc.subjectTernary systemen
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectporosityen
dc.subjectself-leveling compositeen
dc.subjectlatexen
dc.subjectpolymer-modified mortar.en
dc.titleLatexem modifikované cementové kompozitycs
dc.title.alternativeLatex Modified Cement Compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-09-05cs
dcterms.modified2013-09-05-11:41:10cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid68187en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:35:44en
sync.item.modts2020.03.31 22:44:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRovnaníková, Pavlacs
dc.contributor.refereeKuřitka, Ivocs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., oponent (člen) doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D., oponent (člen) prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc. (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda a předal mu slovo. Následovala krátká powerpointová prezentace, v níchž shrnul nejvýznamnější výsledky své práce. Ing. Kunc má 7 publikací, z toho u 5 je prvním autorem. Od roku 2000 koná přednášky na konferencích/seminářích a školeních zaměřených na stavební hmoty, chemii, průmyslové podlahy, sanace betonu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record