Show simple item record

ECG Wave Delineation

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorTrnová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:12Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTRNOVÁ, K. Rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other68143cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25115
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu. Parametry vzorků počátků a konců jednotlivých významných úseků tohoto cyklu jsou získány z hodnot uvedených v databázi TESTRO. Dále je nalezen reprezentativní cyklus. V textu jsou popsány základní typy jednotlivých měřených intervalů, principy několika metod rozměření a popis realizovaného programu. Algoritmus pro rozměření funkčních celků cyklu EKG signálu, který byl navržen, je založen na zjišťování trendu růstu daného úseku signálu za pomoci první diference. Funkčnost byla testována na standardní databázi CSE.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the detailed measurement of one cycle of the ECG signal. data samples of the beginning and end of major sections of this cycle are obtained from the values referred to in the database TESTRO. There is found a representative cycle. The text describes basic types of measuremend intervals, principles of multiple methods of measurement and description of the implemented program. Algorithm for measurement of functional units of ECG cycle signal, which was designed, is based on the detection of trend growth, of the field of signal using the first difference. Functionality was tested on a standard CSE database.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCykluscs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectrozměřenícs
dc.subjectdatabáze CSEcs
dc.subjectdatabáze TESTROcs
dc.subjectECG signalen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectCSE standard databaseen
dc.subjectdatabase of TESTROen
dc.titleRozměření signálů EKGcs
dc.title.alternativeECG Wave Delineationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-08-30cs
dcterms.modified2013-09-02-09:58:38cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68143en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:58:23en
sync.item.modts2021.11.12 12:08:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta. doc. Kolář - Detailnější popis použité filtrace? Ing. Vítek - Co je míněno senzitivitou detektoru? doc. Rozman - K čemu slouží filtr na 60 Hz? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record