Show simple item record

Pulse charging of lead-acid accumulator using negative current steps

dc.contributor.advisorKřivík, Petrcs
dc.contributor.authorKantor, Pavelcs
dc.date.accessioned2014-12-04T09:00:44Z
dc.date.available2014-12-04T09:00:44Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKANTOR, P. Pulzní nabíjení olověného akumulátoru využívající záporných proudových pulzů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other68145cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25122
dc.description.abstractOlověné akumulátory jsou nejběžněji používanými elektrochemickými zdroji proudu a jsou nejstarším typem sekundárních článků. Tato diplomová práce poskytuje krátký úvod do olověných akumulátorů a ukazuje možné rozdělení olověných akumulátorů z několika hledisek. Práce popisuje konstrukci olověných akumulátorů, parametry olověného akumulátoru, elektrochemické a fyzikální reakce probíhající uvnitř článku akumulátoru. Dále se práce zabývá problematikou pulzního nabíjení olověných akumulátorů a pulzním nabíjením s využitím záporných proudových pulzů. V další části práce je popsána výroba sady experimentálních elektrod na pracovišti elektrochemických zdrojů. Poslední částí práce jsou experimenty se zaměřením na pulzní nabíjení s využitím záporných proudových pulzů a vyhodnocení vlivu různých pulzních režimů na články.cs
dc.description.abstractThe lead-acid batteries are the most commonly used electrochemical power sources and are the oldest type of secondary battery cells. This master thesis provides a short introduction to the lead-acid batteries and shows possible ways of sorting from different points of view. Thesis describes construction of lead-acid batteries, parameters of lead-acid batteries, electrochemical and physical reactions inside the battery. Futher the thesis deals with pulse charging of lead-acid batteries. In the next part of the thesis is described the production of a set of experimental electrodes for electrochemical workplace resources. The final part of this thesis are experiments focusing on the pulse charging using negative current pulses and evaluate the effect of different pulse modes on cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectolověný akumulátorcs
dc.subjectpulzní nabíjenícs
dc.subjectzáporný proudový pulzcs
dc.subjectlead-acid batteryen
dc.subjectpulse chargingen
dc.subjectnegative current pulseen
dc.titlePulzní nabíjení olověného akumulátoru využívající záporných proudových pulzůcs
dc.title.alternativePulse charging of lead-acid accumulator using negative current stepsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-08-23cs
dcterms.extent2.93 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-09-04-12:48:55cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68145en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:47:48en
sync.item.modts2019.05.18 01:14:32en
dc.contributor.refereeVaněk, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record