Poslední příspěvky

 • Informační systém pro ESN sekci 

  Hromada, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vytvoření informačního systému pro podporu hlavních procesů Medzinárodního studentského klubu Vysokého učení technického v Brně a jiných sekcí Erasmus Student Network. Práce obsahuje ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Mojžíšová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem. Teoretickou část vymezují jednotlivé možnosti financování: z vlastních zdrojů, úvěru a leasingu. V praktické části jsou ...
 • Síťová infrastruktura počítačové herny 

  Haratický, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově společnosti, která vyniká v oblasti hazardu. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Návrh univerzální kabeláže multifunkční budovy 

  Fremel, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem universální kabeláže v multifunkčním domě. Konkrétně analýzou současného stavu domu, teoretickými východisky využitými při návrhu řešení a samotný návrh konečného řešení vycházejícího z ...
 • Podnikatelský záměr pro založení společnosti zabývající se softwarovým vývojem 

  Kramář, Jan
  Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá shrnutím základních informací o podnikatelských subjektech v České republice, a představuje náhled na podnikatelský záměr a jeho využití v podnikové praxi. ...
 • Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR 

  Hromek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v České republice a zhodnocením soudobých podmínek pro toto úvěrování s cílem vypracování doporučení pro fyzické osoby. ...
 • Analýza a návrh řešení internetového obchodu 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu, zabývající se výrobou a prodejem různých druhů strojírenských součástek. Nejedná se však o prodej konečným zákazníkům, ale o velkoobchodní prodej mezi ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kohoutek, Josef
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh nového řešení elektronického obchodu pro firmu ABBAS, a.s. která se specializuje na prodej bezpečnostních systémů, především pak na kamerové systémy. Bakalářská práce je rozdělena ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klejchová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a následně na navržení možnosti na zlepšení její situace. První část je věnována teoretickým pojmům, metodám a základním ...
 • Standardizace práce mistra 

  Grulich, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů ve společnosti Siemens, s.r.o. - odštěpný závod elektromotory Mohelnice, které povedou k zeštíhlení výroby. Obsahuje analýzu procesů a návrh na zefektivnění řídících ...
 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Problematika zdanění vína 

  Štorková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou navrhovaného zákona na zdanění tichého vína. Zaobírá se financováním vinařství ze strany České republiky a Evropské unie, prodejem vína v České republice, a dopady na stát a vybranou ...
 • Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti 

  Steciuk, Alexander
  Bakalářská práce „Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti“ se zaobírá tématem bezpečnosti koncových stanic ve firmě a to jak na administrativní úrovni, tak na personální. Soustředím se spíš na ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu AUTOP 

  Mešková, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá zavedením elektronického obchodu do firmy AUTOP – Jiří Povolný, ktorá sa zameriava predovšetkým na predaj automobilových súčiastok, doplnkov a náhradných dielov. Cieľom je charakterizovať ...
 • Návrh elektronického 3D katalógu 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riešenia elektronického 3D katalógu sortimentu tovaru fiktívnej firmy. Práca poskytuje teoretický základ 3D modelovania a metód, ktoré sa tu využívajú. Popisuje niektoré možnosti ...
 • Optimalizace elektronického marketingu 

  Přidal, Martin
  Obsahem této práce je zpracování návrhu na model optimalizace elektronického marketingu pro firmu Multisys Přerov. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první se bude jednat o zpracování teoretické problematiky ...

Zobrazit další