• Posouzení finanční výkonnosti podniku Slovanet, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Pristachová, Lívia
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie finančnej výkonnosti zvoleného podniku Slovanet, a. s. Vyhodnocuje finančnú situáciu spoločnosti pomocou finančných ukazovateľov. Následne pomocou regresnej analýzy a časových ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Burdová, Mária
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti EURO-Šarm spol. s r.o. v letech 2008 - 2012 za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsaženy základní informace o společnosti, druhá část ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA 

  Richtrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. Finanční situace je posouzena za pomoci metod finanční analýzy. Za pomoci VBA, které je součástí MS Excel 2007, je vytvořen ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Kopáč, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na spracovanie podnikateľského zámeru vytvoreného pre potreby firmy, ktorá zvažuje založenie nového fitness centra. Podnikateľský zámer sa zaoberá problematikou analýzy prostredia, analýzy ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kohout, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategie v rámci jednotlivého podniku. Analyzuje a specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladu vybrané firmy. Výsledky tvoří ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Pyszko, Urszula
  Bakalářská práce „Řízení nákladů v podniku“ je zasvěcena problematice nákladů a jejich kalkulaci ve firmě Anticor Bohemia s.r.o.. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Zaměstnání nového zaměstnance při současném snížení nákladů na jeho odměňování 

  Houfková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá pracovně právními vztahy, konkrétně vznikem pracovního poměru. Je zaměřena na možnosti finanční úspory při odměňování nového zaměstnance využitím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Soukupová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou malého podniku ESTA, spol. s r.o. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím SLEPTE analýzy, Modelu 7S, Porterovy ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti Orange Slovensko, a.s. pomocí časových řad 

  Jakubík, Ján
  Témou tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. pomocou časových radov. Teoretická časť práce je zameraná na základné štatistické metódy. V praktickej časti sa venujem ...
 • Teorie grafů v ekonomické praxi 

  Geško, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného cestujúceho. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy teórie grafov a metódy na riešenie problému obchodného cestujúceho. V praktickej časti sa porovnáva efektívnosť ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Zavadilová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení marketingového mixu vybrané firmy. Formou dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav spokojenosti zákazníků s celkovou nabídkou zboží a služeb. Na základě zjištěných poznatků je ...
 • Návrh marketingových technik projektu Do Formy se zaměřením na aktivity Flash gymu 

  Veitová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingu v oblasti sportu a zdravého životního stylu v rámci projektu Do Formy. Práce obsahuje teoretická východiska z marketingového oboru, analýzu zákaznických potřeb a části ...
 • Řízení a plánování projektu 

  Vlasák, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá řízením a plánováním projektu Letní školy inovací na Vysokém učení technickém v Brně. Práce podrobně analyzuje prostředí projektu v souvislosti s činností Mezinárodního studentského klubu na VUT. ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve firmě AUTODOPRAVA Josef Drda 

  Drda, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh hodnotícího nástroje pro zaměstnance vybrané firmy z více různých hledisek. Dále se bude jednat o návrh jak zaměstnance odměňovat, a v neposlední řadě se zmíním o motivaci. Finální návrh ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu 

  Šebrle, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě ve společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Následně byl vypracován návrh nové sítě dle požadavků investora. V práci jsou ...
 • Zákon o DPH ve stavebnictví v České republice a na Slovensku 

  Slámová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání zákonů o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví v České Republice a na Slovensku. Poukazuje na rozdíly mezi těmito státy a popisuje hlavní rozdíl, režim přenesené daňové ...
 • Podnikatelský záměr pro založení vzdělávací společnosti 

  Hůla, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro založení společnosti právní formy společnost s ručením omezeným zabývající se vzděláváním managementu společností v oblasti soft skills, zejména pak v oblastech ...