Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán pro SPINEA, s.r.o. 

    Adamjaková, Monika
    Obsahom bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre firmu SPINEA s.r.o. . Práca je rozdelená do 4 častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením cieľov. Druhá časť práce popisuje teoretické východiská, ...