Now showing items 1-1 of 1

  • Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech 

    Al Sharua, Adéla
    Bakalářská práce se věnuje studii a analýze současného obalového hospodářství ve sklářské firmě KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě. Práci tvoří tři části, přičemž první část se zaobírá teoretickými poznatky z oblasti logistiky, ...