Now showing items 1-1 of 1

  • Režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví 

    Balášová, Silvie
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového režimu daně z přidané hodnoty, a to přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Popisuje základní principy a teoretická východiska, která jsou dále použita k řešení ...