Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování zásob 

    Baranovičová, Zuzana
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vykazovaní oceňovania zásob podľa českej účtovnej legislatívy a podľa IFRS/IAS. Samostatnou časťou bakalárskej práce je aplikácia zistených teoretickým poznatkov na konkrétnom ...