Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla 

    Bartoňková, Lucie
    Hlavním úkolem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla. Práce obsahuje teoretická východiska zaměřená na tuto problematiku. V praktické části je provedena analýza současné ...