Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ZEA Rychnovsko, a. s., v letech 2007 – 2011 pomocí metod finanční analýzy. Podkladem pro finanční analýzu byly účetní závěrky za sledované období. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti EVEKTOR, společnost s ručením omezeným, v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy a jeho zabezpečením pomocí informačních systémů. Po ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Galanská, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti „DOTKNUTÝ SUBJEKT“, a.s. Na jej hodnotenie budú použité metódy a ukazovatele finančnej analýzy. Finančná analýza bude vykonaná za obdobie 2007 – ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Egnerová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace stavební společnosti Onduline, s. r. o. za období 2009 - 2012 pomocí metod finanční analýzy. Práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvilová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti, snaží se posoudit současný celkový ekonomický stav, jeho příčiny a jeho budoucí vývoj. Teoretická část popisuje co je finanční analýza, k čemu slouží a její metodické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Majlišová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situaci firmy Wistron s.r.o. v období let 2007 – 2011. Podkladem byly účetní výkazy firmy ze sledovaného období. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Burdová, Mária
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti EURO-Šarm spol. s r.o. v letech 2008 - 2012 za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsaženy základní informace o společnosti, druhá část ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šauerová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a následně na navržení možnosti na zlepšení její situace. První část je věnována teoretickým pojmům, metodám a základním ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Florková, Alexandra
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku s.r.o. v období 2007-2010 za pomoci metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení.
 • Podnikatelský záměr na založení školky 

  Neubauerová, Mirka
  Nově vznikající společnost se bude zaměřovat na kompletní dlouhodobé služby v hlídání dětí především předškolního věku, aby se rodiče mohli věnovat pracovním záležitostem, společenským nebo kulturním aktivitám. Jako ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Vaněček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. Popisuje současný stav firmy, na jehož základě je zpracován návrh firemní strategie, která by měl pomoci upevnit ...