Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace agilní metodiky v podniku 

    Bednařík, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje ...