Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční analýza podniku 

    Capyková, Irena
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou energetické společnosti E.ON, s. r. o. v letech 2008 – 2011. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsem uvedla metody finanční analýzy. ...