Now showing items 1-1 of 1

  • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

    Chalupa, Pavel
    Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...