Now showing items 1-1 of 1

  • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

    Chlapek, Radan
    Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Nejdříve je provedena analýza současného stavu, poté vypracována teoretická východiska k dané problematice. Následně práce navrhuje vlastní řešení ...