Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Návrh marketingového mixu podniku 

  Do Hai, Linh
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a analýzu marketingového mixu společnosti MAXIART plus, s. r. o.. První část bakalářské práce se zabývá teorii marketingu a definici nástrojů marketingu. V další části je seznamování ...
 • Zavedení Chytré izolace® na evropský trh 

  Packová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií ...