Now showing items 1-1 of 1

  • Reklama a její vliv na spotřebitele 

    Daněk, Jan
    Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na pojem reklama, na její historii, dělení reklamy a reklamních médií a také na spotřebitele a jeho spotřební chování a faktory ovlivňující nákupní chování. V praktické části ...