Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výkonnosti firmy AGROSTAV, akciová společnost užitím systému Maple 

    Pospíchal, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy Agrostav, akciová společnost. Obsahuje teoretická východiska pro výpočet finanční analýzy, samotnou analýzu a zhodnocení výsledných hodnot s návrhem na zlepšení ...
  • Analýza výkonnosti podniku užitím systému Maple 

    Kalabis, Petr
    Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti podniku s využitím ekonomických ukazatelů a časových řad. Nejprve pomocí počítačového systému Maple byla vytvořena uživatelsky dobře obslužná aplikace – maplet, pro ...