Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daně z příjmu právnických osob 

    Šebestová, Michaela
    V této bakalářské práci se zabývám problematikou daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zaměřila na základní pojmy z oblasti daní z příjmu a na postup výpočtu daně z příjmu ...