Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu podniku 

    Do Hai, Linh
    Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a analýzu marketingového mixu společnosti MAXIART plus, s. r. o.. První část bakalářské práce se zabývá teorii marketingu a definici nástrojů marketingu. V další části je seznamování ...