Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. 

    Eclerová, Aneta
    Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří ...