Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti GS plus s. r. o. 

    Fiala, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku GS plus s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...