Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení BIO restaurace se samoobsluhou v Brně. První část práce obsahuje teoretické znalosti potřebné pro založení společnosti a s tím související ...
 • Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra 

  Tomašík, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti sportu a relaxace. Konkrétně se jedná o fitness&wellness centrum. Při sestavování byla provedena analýza trhu, ...