Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace hlavních podnikových procesů 

    Garčár, Dalibor
    Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace hlavních podnikových procesů v obchodní společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody optimalizace ...