Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační strategie společnosti 

    Janásová, Nela
    Bakalářská práce je orientována především na analýzu zvoleného podniku DEKOR, spol. s r.o. a dle získaných informací navrhuje řešení komunikačních problémů této společnosti. V teoretické části jsou objasněny především ...