Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla 

    Čermáková, Veronika
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání obchodních pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem, zánikem, zajištěním, promlčením, způsobem vymáhání pohledávek – ať už mimosoudně nebo soudním ...