Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra 

    Kadlecová, Kristýna
    Bakalářská práce se věnuje výběru marketingové strategie FITKA ABC. Práce je rozdělena do částí. První část uvádí teoretická východiska. V druhé části byla provedena analýza denních záznamů a vyhodnocení dotazníkového ...