Now showing items 1-1 of 1

  • Výrobní procesy ve firmě 

    Langerová, Věra
    Bakalářská práce je zaměřena na „Výrobní procesy ve firmě“. Problematika je rozčleněna do tří částí. V první části je teoretické východisko, které je zaměřeno na základní terminologii strojírenské výroby a obrábění. Následuje ...