Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Čiháková, Jana
    Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru do podoby podnikatelského plánu na založení a následný provoz dětské obuvi. V první části posbírám teoretická východiska a v druhé části praktická ...