Now showing items 1-1 of 1

  • Projektové řízení při vývoji mobilních aplikací 

    Nejedlý, Roman
    Bakalářská práce zhodnocuje současný stav řízení projektů vývoje aplikací na mobilní zařízení ve společnosti X Production s.r.o.. Obsahuje návrh vhodných nástrojů pro řízení projektů.