Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bernáth, Marek
  Témou tejto práce je návrh časti informačného systému firmy. Obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a konkrétne procesy, ktoré prebiehajú pri správe zákazníkov. Výsledkom je návrh zmien procesov systému, ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro pneuservis 

  Pejchal, Lubomír
  Obsahem této práce je zaměření se na využití informačních technologií pro zlepšení situace firmy Top Servis Libivá s.r.o. na trhu. Práce obsahuje teoretické uvedení do řešeného problému a následně zhodnocení stávajícího ...
 • Návrh informačního systému pro Majdy s.r.o. 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu informačného systému pre malú pekáreň Majdy s.r.o.. Analyzuje súčasný stav informačného systému a informačných technológií a na základe tejto analýzy a požiadaviek firmy popisuje ...
 • Návrh jádra informačního systému pro zámečnickou firmu 

  Drápal, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jádra informačního systému pro zámečnickou firmu. Nejprve je provedena analýza současného stavu podniku. Na základě výsledků analýzy je navrhnuto pomocí nástrojů datového modelování, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kolek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrnčíř, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Papoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce na téma „Posouzení informačního systému a návrh změn“ se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti GMA Stanztechnik spol. s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu lisovaných ...