Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt nordic walkingových tras 

    Ondřich, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem nordic walkingových tras v okolí Palackého vrchu v Brně. Je zaměřena na zdravý životní styl spojený s nordic walking a na vybudování nových okruhů s různou obtížností na Palackého ...