Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh projektu podkrovnej vstavby 

    Pajgerová, Mária
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom efektívneho riešenia koordinácie prípravy a priebehu nového projektu s názvom "Podkrovná vstavba bytov" s cieľom dosiahnutia stanoveného projektového trojimperatívu.