Now showing items 1-1 of 1

  • Studie bezpečnosti práce v průmyslových podnicích 

    Res, Dominik
    Tato práce je zaměřena na seznámení s legislativou týkající se BOZP a její interpretaci v praxi. Hlavní důraz je pak kladen na sestavení, následný rozbor dokumentace, vyhledání a analýzu rizik v provozu.