Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Kratochvilová, Alena
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti, snaží se posoudit současný celkový ekonomický stav, jeho příčiny a jeho budoucí vývoj. Teoretická část popisuje co je finanční analýza, k čemu slouží a její metodické ...
  • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

    Malášek, Robert
    Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...