Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix ve službách 

    Tesařík, Libor
    Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix živnosti Radima Horenského“ je analýza marketingového mixu a návrh vhodných opatření. Teoretická část se zabývá základními pojmy marketingového mixu a vysvětluje základní pojmy ...