Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán 

    Urbánková, Michaela
    Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na založení malé ekofarmy, kde by se ze začátku převážně pěstovala zelenina a ovoce a následně by se tyto plodiny prodávaly spotřebitelům. Teoretická část ...