Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

    Vala, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
  • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

    Vala, Lukáš
    Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...