Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Lišková, Barbora
    Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou ...