Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu společnosti BV computers s.r.o.. 

    Večeřa, Ivo
    Předmětem mé bakalářské práce, Návrh komunikačního mixu společnosti BV computers s.r.o., je vypracování vhodné komunikační strategie. Je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část ...