Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie společnosti 

    Wagner, Miroslav
    Bakalárska práca sa venuje problematike uplatnenia marketingu a marketingového mixu v riadení realitnej kancelárie Majesty reality, s. r. o. v Poprade, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľnosti. ...