Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Vejrostova pomocí časových řad 

    Weiserová, Monika
    Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele ZŠ Vejrostova v letech 2005 - 2012. Veškeré údaje jsou čerpány z poskytnutých interních materiálů. Situace školy je analyzována pomocí ekonomických ukazatelů a pomocí statistických ...