Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje podnikatelského plánu TK Orel Telnice 

    Zámečníková, Klára
    Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout rozvoj podnikatelského plánu pro TK Orel Telnice. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení na jeho zlepšení a rozvoj. Zahrnuje plán a postupné ...