Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

    Mlejnek, Tomáš
    Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...