Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh komunikačního mixu 

  Odvářková, Alice
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení komunikačního mixu společnosti Berentzen Distillers CR, spol. s r.o., která se zabývá především prodejem alkoholických nápojů, ale i silniční motorovou dopravou. Práce popisuje ...
 • Návrh reklamní kampaně společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s. 

  Hudek, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně pro společnost SAMOHÝL OLOMOUC a.s. Teoretická část obsahuje hlavně teoretická východiska práce, základní pojmy, termíny a metody práce. Analytická část se zabývá ...
 • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

  Andrlová, Zuzana
  Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...
 • Rozvoj komunikačního mixu firmy 

  Křivánková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačního mixu společnosti působící na B2B trhu. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s touto problematikou. Především se jedná o komunikační mix na B2B ...
 • Rozvoj komunikačního mixu obchodní firmy 

  Košnarová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhu marketingové podpory prodeje pro společnost Auto RS, v. o. s., která se specializuje na prodej autodílů pro všechny typy vozidel, distribuci příslušenství a distribuci pohonných ...