Show simple item record

Tranformation of Czech Financial Statements into Financial Statements under IAS/IFRS

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorGabrhelíková, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:57Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:57Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationGABRHELÍKOVÁ, Z. Transformace IFRS do českých účetních standardů - některé problémy aplikované do podmínek vybrané fi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other7069cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25163
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zpracování účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a podle platné právní úpravy v České republice. Ukazuje zásadní vzájemné rozdíly a postupy při aplikaci IFRS v podmínkách konkrétní střední firmy. Prezentuje vliv vzniklých rozdílů na hospodářský výsledek a poukazuje na nutnost harmonizace národních účetních legislativ.cs
dc.description.abstractDiploma work inquires processing of financial statements according International Financial Reporting Standards IFRS and also according current legal adaptation of financial statements in Czech Republic. The work reveals crucial differences in financial reporting of concrete Small Enterprises Company. It demonstrates the influence of financial reporting on income. The work points out necessity of harmonization of national accounting standards with IFRS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS Mezinárodní účetní standardy IAS Koncepční rámec České účetní standardy Účetní výkazy Rozvaha Výsledovka Výkaz cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu Komentář k účetní závěrce SME standardy Malé a střední podniky Leasing Hospodářský výsledek za účetní období Harmonizace Regulace Implementacecs
dc.subjectInternational Accounting Standards IAS International Financial Reporting Standards IFRS Framework Czech accounting standards Financial Statements Balance Sheet Income Statement Statements of Cash Flows Statement of Changes in Equity Notes to Financial Statements SME Standards Small and Medium-Sized Entities/Enterprises Lease Profit / loss of current accounting period Harmonization Regulation Implementationen
dc.titleTransformace IFRS do českých účetních standardů - některé problémy aplikované do podmínek vybrané fics
dc.title.alternativeTranformation of Czech Financial Statements into Financial Statements under IAS/IFRSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-12cs
dcterms.modified2007-09-12-11:01:09cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid7069en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:08:16en
sync.item.modts2020.05.22 12:37:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBelza, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslava Krčmová (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Thaddeus Mallya, Dr., MBA (člen) (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record